ΣΤΑΘΕΡΗ & INTERNET
Απεριόριστα σε Κινητά Cyta
Απεριόριστα σε Σταθερά ?
Δώρο USB Stick 16Gb
Δωρεάν Modem/Router
17,00
/ μήνα
ΣΤΑΘΕΡΗ & INTERNET
300 λεπτά προς Κινητά ?
Απεριόριστα σε Κινητά Cyta
Απεριόριστα σε Σταθερά ?
Δώρο USB Stick 16Gb
20,50
/ μήνα
ΣΤΑΘΕΡΗ & INTERNET
300 λεπτά προς Κινητά ?
300 λεπτά προς Διεθνή Σταθερά
Απεριόριστα σε Κινητά Cyta
Απεριόριστα σε Σταθερά ?
25,50
/ μήνα
ΣΤΑΘΕΡΗ & INTERNET
Απεριόριστες κλήσεις σε Σταθερά & Κινητά Cyta
Δώρο η Ενεργοποίηση!
Δωρεάν Modem/Router
17,00
/ μήνα
ΣΤΑΘΕΡΗ & INTERNET
Απεριόριστα σε Κινητά Cyta
Απεριόριστα σε Σταθερά ?
Δώρο USB Stick 16Gb
Δωρεάν Modem/Router
23,50
/ μήνα
ΣΤΑΘΕΡΗ & INTERNET
Απεριόριστα σε Κινητά Cyta
Απεριόριστα σε Σταθερά ?
Δώρο USB Stick 16Gb
Δωρεάν Modem/Router
26,50
/ μήνα