ΚΙΝΗΤΗ
100 λεπτά προς όλους
100 λεπτά προς Cyta ?
ΣΤΑΘΕΡΗ & INTERNET
Απεριόριστα σε Κινητά Cyta
Απεριόριστα σε Σταθερά ?
Δώρο 4πύρινο tablet
26,00
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ
300 λεπτά προς όλους
300 λεπτά προς Cyta ?
30 SMS προς όλους
ΣΤΑΘΕΡΗ & INTERNET
Απεριόριστα σε Κινητά Cyta
Απεριόριστα σε Σταθερά ?
Δώρο 4πύρινο tablet
33,00
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ
1000 λεπτά προς όλους
1000 SMS προς όλους
ΣΤΑΘΕΡΗ & INTERNET
Απεριόριστα σε Κινητά Cyta
Απεριόριστα σε Σταθερά ?
Δώρο 4πύρινο tablet
46,00
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ:
100 λεπτά προς όλους
100 λεπτά προς Cyta ?
ΣΤΑΘΕΡΗ & INTERNET
Απεριόριστα σε Κινητά Cyta
Απεριόριστα σε Σταθερά ?
Δώρο 4πύρινο tablet
34,28
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ:
100 λεπτά προς όλους
100 λεπτά προς Cyta ?
ΣΤΑΘΕΡΗ & INTERNET
Απεριόριστα σε Κινητά Cyta
Απεριόριστα σε Σταθερά ?
Δώρο 4πύρινο tablet
34,28
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ:
100 λεπτά προς όλους
100 λεπτά προς Cyta ?
ΣΤΑΘΕΡΗ & INTERNET
Απεριόριστα σε Κινητά Cyta
Απεριόριστα σε Σταθερά ?
Δώρο 4πύρινο tablet
35,50
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ:
300 λεπτά προς όλους
300 λεπτά προς Cyta ?
30 SMS προς όλους
ΣΤΑΘΕΡΗ & INTERNET
300 λεπτά προς Κινητά ?
Απεριόριστα σε Σταθερά ?
Δώρο 4πύρινο tablet
Δωρεάν Ενεργοποίηση
46,50
/ μήνα