ΚΙΝΗΤΗ
100 λεπτά προς όλους
100 λεπτά προς Cyta ?
9,50
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ:
100 λεπτά προς όλους
100 λεπτά προς Cyta ?
Δώρο Smartphone Alcatel Dual Sim
17,00
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ
300 λεπτά προς όλους
300 λεπτά προς Cyta ?
30 SMS προς όλους
17,50
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ:
300 λεπτά προς όλους
300 λεπτά προς Cyta ?
30 SMS προς όλους
Δώρο Smartphone Alcatel Dual Sim
34,00
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ
1000 λεπτά προς όλους
Δυνατότητα προσθήκης ΜΒ και SMS από μόλις 5,04€!
13,00
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ
1000 λεπτά προς όλους
1000 SMS προς όλους
29,50
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ:
1000 λεπτά προς όλους
1000 SMS προς όλους
Δώρο Smartphone Alcatel Dual Sim
26,00
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ
1500 λεπτά προς όλους
1500 SMS προς όλους
34,50
/ μήνα