ΚΙΝΗΤΗ
100 λεπτά προς όλους
100 λεπτά προς Cyta ?
10,64
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ:
100 λεπτά προς όλους
100 λεπτά προς Cyta ?
Δώρο Smartphone Alcatel Dual Sim
19,04
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ
300 λεπτά προς όλους
300 λεπτά προς Cyta ?
30 SMS προς όλους
19,60
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ:
300 λεπτά προς όλους
300 λεπτά προς Cyta ?
30 SMS προς όλους
Δώρο Smartphone Alcatel Dual Sim
38,08
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ
1000 λεπτά προς όλους
1000 SMS προς όλους
33,04
/ μήνα
ΚΙΝΗΤΗ
1500 λεπτά προς όλους
1500 SMS προς όλους
15,50
/ μήνα